Vereniging van Oud-Studenten Technisch Maritiem Onderwijs Amsterdam. (OSTMO Amsterdam)

Opleidingen op deze scholen:

Scheepswerktuigkundige

Algemene Operationele Technologie

Vliegtuigoperatie

Avionica

De HTS opleiding voor SWTK is in 1987  geŽindigd, dit werd de Maroff.

De vervolgcursussen voor B en C zijn  nog lang doorgegaan.

In 1995 verhuisden de opleidingen naar de Wilzanghlaan en in 1998  werd alles samengevoegd in Leeuwenburg.

In november 2012  heeft OSTMO Amsterdam  met VollHZSA een nieuwe vereniging opgericht waar alle oud-studenten van   de zeevaart opleidingen  in  Noord-Holland welkom zijn.

Alle  stuurlieden, werktuigkundigen,  AOT-ers, VO-ers,  Hydrografen, marconisten zijn welkom bij de VOSMOGA

Bereikbaar via  e-mail:techmarop@gmail.com                                            jan 2013